DĚKUJI!

... za vaší laskavou podporu...

Nadace Život Umělce

https://www.nadace-zivot-umelce.cz/

Senovážné náměstí č. p. 978/23
110 00 Praha 1  


Erasmus+

https://www.naerasmusplus.cz/


Nadace Český hudební fond

https://www.nchf.cz/ 

https://www.nchf.cz/listinakph.html 

Setkání s hudbou

https://www.setkanishudbou.cz/